Viktig informasjon vedrørende koronavirus

Postet av Nesbygda IF den 13. Mar 2020

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Nesbygda IF stopper derfor alle våre aktiviteter inntil videre. Også årsmøte blir utsatt, vi vil sende ny inkallelse når ny dato er satt.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/?fbclid=IwAR3CZeHhyT4aQqDOWPlFup2ctDKOw_yO3_b7w4r8Gs4E82Mg2D2sB43POk0


0 Kommentar

Årsmøte 2020

Postet av Nesbygda IF den 25. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Nesbygda IF
Årsmøtet avholdes onsdag 25.mars 2020 kl.19.00 på Tangen skole Isdamsveien 2 3060 Svelvik
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøte, må sendes til styret senest 12.mars 2020 til styret post@nesbygdaif.no
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest
en uke før årsmøtet på www.nesbygdaif.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15år, være medlem av Nesbygda IF i minst en måned, og ha betalt kontingenten.
Medlem under 15år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv,
se i idrettslagets lov §5 til §8.

Saksliste:

-Godkjenning  av innkalling og saksliste.
-Valg av møteleder og referent
-Valg av personer til å signere protokoll
-Valg av nytt styre, inkl varighet av verv.
-Gjennomgang av årsberetningen
-Gjennomgang av regnskap 2019
-Budsjett 2020
-Årsmøtesaker
-Fastsette medlem -og aktivitetskontingent

Alle grupperinger i Nesbygda IF må sørge for at en representant stiller på vegne av gruppa.
Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Styret i Nesbygda IF


0 Kommentar

Nesbygdamarsjen 2019

Postet av Nesbygda IF den 20. Aug 2019

Vi ønsker alle velkommen til Nesbygdamarsjen for 35.gang. Møtested er Nordre Øksnevann. Det vil bli merket sti (ca 3km) fra Ballbingen i Isdamveien for de som ikke er så kjente i marka. Registreringen åpner kl 10.00 og er åpen frem til kl 13. I år blir det ikke friluftsgudstjeneste, men det blir natursti på vei opp, salg av kake, saft  og kaffe. Vi arrangerer også enkle leker for barna, så vi håper på godt vær. Gleder oss til å treffe dere. 

Link til arrangementet på facebook


0 Kommentar

Årsmøte 2019

Postet av Nesbygda IF den 8. Mar 2019

Innkalling til årsmøte i Nesbygda IF

Styret innkaller herved til årsmøte i Nesbygda IF

Årsmøtet avholdes tirsdag 26.mars 2019 kl.19.00 på Tangen skole Isdamsveien 2 3060 Svelvik

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøte, må sendes til styret senest 12.mars 2019 til styret post@nesbygdaif.no 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 

en uke før årsmøtet på www.nesbygdaif.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15år, være medlem av Nesbygda IF i minst en måned, og ha betalt kontingenten.

Medlem under 15år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv,

se i idrettslagets lov §5 til §8.

Velkommen til årsmøtet!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Nesbygda IF


0 Kommentar

Årsmøte

Postet av Nesbygda IF den 15. Feb 2018

ÅRSMØTE 15.MARS 2018

Nesbygda IF sitt bilde.


Styret innkaller herved til årsmøte i Nesbygda IF. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksliste:

-Godkjenning  av innkalling og saksliste.

-Valg av møteleder og referent

-Valg av personer til å signere protokoll

-Valg av nytt styre, inkl varighet av verv.

-Gjennomgang av årsberetningen

-Gjennomgang av regnskap 2017

-Budsjett 2018

-Årsmøtesaker

-Fastsette medlem -og aktivitetskontingent

-Fastsette seongvarighet

-Salgsdugnad Nesbygda IF, arbeidsgruppe

-Arbeidsgrupper allidrett 2018/19 og Fotball/Hella 2018719


Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret Nesbygda IF


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline