Nesbygdamarsjen 2019

Postet av Nesbygda IF den 20. Aug 2019

Vi ønsker alle velkommen til Nesbygdamarsjen for 35.gang. Møtested er Nordre Øksnevann. Det vil bli merket sti (ca 3km) fra Ballbingen i Isdamveien for de som ikke er så kjente i marka. Registreringen åpner kl 10.00 og er åpen frem til kl 13. I år blir det ikke friluftsgudstjeneste, men det blir natursti på vei opp, salg av kake, saft  og kaffe. Vi arrangerer også enkle leker for barna, så vi håper på godt vær. Gleder oss til å treffe dere. 

Link til arrangementet på facebook


0 Kommentar

Årsmøte 2019

Postet av Nesbygda IF den 8. Mar 2019

Innkalling til årsmøte i Nesbygda IF

Styret innkaller herved til årsmøte i Nesbygda IF

Årsmøtet avholdes tirsdag 26.mars 2019 kl.19.00 på Tangen skole Isdamsveien 2 3060 Svelvik

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøte, må sendes til styret senest 12.mars 2019 til styret post@nesbygdaif.no 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 

en uke før årsmøtet på www.nesbygdaif.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15år, være medlem av Nesbygda IF i minst en måned, og ha betalt kontingenten.

Medlem under 15år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv,

se i idrettslagets lov §5 til §8.

Velkommen til årsmøtet!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Nesbygda IF


0 Kommentar

Årsmøte

Postet av Nesbygda IF den 15. Feb 2018

ÅRSMØTE 15.MARS 2018

Nesbygda IF sitt bilde.


Styret innkaller herved til årsmøte i Nesbygda IF. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksliste:

-Godkjenning  av innkalling og saksliste.

-Valg av møteleder og referent

-Valg av personer til å signere protokoll

-Valg av nytt styre, inkl varighet av verv.

-Gjennomgang av årsberetningen

-Gjennomgang av regnskap 2017

-Budsjett 2018

-Årsmøtesaker

-Fastsette medlem -og aktivitetskontingent

-Fastsette seongvarighet

-Salgsdugnad Nesbygda IF, arbeidsgruppe

-Arbeidsgrupper allidrett 2018/19 og Fotball/Hella 2018719


Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret Nesbygda IF


0 Kommentar

Oppstart gøy i gymmen for barnehagebarn høst 2017

Postet av Nesbygda IF den 28. Aug 2017

Hei alle barn født i 2012 og 2013
Vi starter opp igjen mandag 28. august kl 1730 på Tangen skole. 
Treningene vil i hovedsak bestå av organisert lek og frilek, men vi vil prøve å ha en liten bolk med styrt aktivitet hver gang, se plan under. 
Vi vil ha fokus på innlæring av regler og å følge disse
Alle barn må ha en voksen med seg på treningene.

Gleder oss til å trene med dere hver mandag


0 Kommentar

Allidrett

Postet av Nesbygda IF den 28. Aug 2017


VELKOMMEN TIL ALLIDRETT 

med Nesbygda Idrettsforening 


   


Tirsdag 28.08.2018 starter sesongens allidrett, og alle i 1 – 5 klasse ønskes velkommen. 

 

I allidrett vil ungene få prøve ut forskjellige type idretter gjennom sesongen. 

 Fotball, friidrett, skøyter, karate, frisbee, svømming, håndball, orientering m. m 

Allidrett er preget av mye lek og moro, og hver idrett varer i ca 3 uker. 

Oppmøtested varierer, og på vår nettside blir det lagt ut en plan som viser 

Idrett/sted fra uke til uke. 

Endringer formidles via facebooksiden: «Allidrett Nesbygda IF» 

  

Hovedtrenere for allidrett høst/vår 2018/2019 er: 

Brage Eidsmo og Eirik Rønningen 

  

Svømmeundervisning m/ instruktør vil foregå i bassenget på Svelvik ungdom skole, og i tennishallen på Ebbestad leier vi instruktør, hall og utstyr. 

Marienslyst Karateklubb stiller med instruktør

  

Pris pr medlem: kr 800,- (faktureres høst og vår à kr 300,- og kr 500,-) 

  

  

Tilbudet gjelder våre medlemmer, og alle deltagere blir meldt inn i 

Idrettsforeningen ved 3.gangs oppmøte. 

 

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline