Velkommen

Gøy i gymmen bhg

Kristian 

Helge

Facebook: Gøy i gymmen


Gøy i gymmen er for alle barn født i 2012 og 2013.
Vi starter opp igjen mandag 28. august kl 1730 på Tangen skole. 
Treningene vil i hovedsak bestå av organisert lek og frilek, men vi vil prøve å ha en liten bolk med styrt aktivitet hver gang, se plan under. 
Vi vil ha fokus på innlæring av regler og å følge disse
Alle barn må ha en voksen med seg på treningene
.

Mer info vil bli lagt ut fortløpende på 

Facebook: Gøy i gymmen

Eller sendes ut på mail ved henvendelse på : post@nesbygdaif.no

Aktivitetsplan høst 2017

35 Utelek - friidrett Værforbehold
36 Utelek - friidrett Værforbehold
37 Utelek - friidrett Værforbehold
38 Turn 
39 Turn 
40 Høstferie 
41 Kast og mottak 
42 Kast og mottak 
43 Fotball 
44 Fotball 
45 Innebandy 
46 Innebandy 
47 Dans 
48 Dans 
49 Juleavslutning


Levert av IdrettenOnline