Viktig informasjon vedrørende koronavirus

Postet av Nesbygda IF den 13. Mar 2020

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Nesbygda IF stopper derfor alle våre aktiviteter inntil videre. Også årsmøte blir utsatt, vi vil sende ny inkallelse når ny dato er satt.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/?fbclid=IwAR3CZeHhyT4aQqDOWPlFup2ctDKOw_yO3_b7w4r8Gs4E82Mg2D2sB43POk0Årsmøte 2020

Postet av Nesbygda IF den 25. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Nesbygda IF
Årsmøtet avholdes onsdag 25.mars 2020 kl.19.00 på Tangen skole Isdamsveien 2 3060 Svelvik
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøte, må sendes til styret senest 12.mars 2020 til styret post@nesbygdaif.no
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest
en uke før årsmøtet på www.nesbygdaif.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15år, være medlem av Nesbygda IF i minst en måned, og ha betalt kontingenten.
Medlem under 15år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv,
se i idrettslagets lov §5 til §8.

Saksliste:

-Godkjenning  av innkalling og saksliste.
-Valg av møteleder og referent
-Valg av personer til å signere protokoll
-Valg av nytt styre, inkl varighet av verv.
-Gjennomgang av årsberetningen
-Gjennomgang av regnskap 2019
-Budsjett 2020
-Årsmøtesaker
-Fastsette medlem -og aktivitetskontingent

Alle grupperinger i Nesbygda IF må sørge for at en representant stiller på vegne av gruppa.
Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Styret i Nesbygda IF