Årsmøte

Postet av Nesbygda IF den 15. Feb 2018

ÅRSMØTE 15.MARS 2018

Nesbygda IF sitt bilde.


Styret innkaller herved til årsmøte i Nesbygda IF. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksliste:

-Godkjenning  av innkalling og saksliste.

-Valg av møteleder og referent

-Valg av personer til å signere protokoll

-Valg av nytt styre, inkl varighet av verv.

-Gjennomgang av årsberetningen

-Gjennomgang av regnskap 2017

-Budsjett 2018

-Årsmøtesaker

-Fastsette medlem -og aktivitetskontingent

-Fastsette seongvarighet

-Salgsdugnad Nesbygda IF, arbeidsgruppe

-Arbeidsgrupper allidrett 2018/19 og Fotball/Hella 2018719


Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret Nesbygda IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.