Årsmøte 2020

Postet av Nesbygda IF den 25. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Nesbygda IF
Årsmøtet avholdes onsdag 25.mars 2020 kl.19.00 på Tangen skole Isdamsveien 2 3060 Svelvik
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøte, må sendes til styret senest 12.mars 2020 til styret post@nesbygdaif.no
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest
en uke før årsmøtet på www.nesbygdaif.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15år, være medlem av Nesbygda IF i minst en måned, og ha betalt kontingenten.
Medlem under 15år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv,
se i idrettslagets lov §5 til §8.

Saksliste:

-Godkjenning  av innkalling og saksliste.
-Valg av møteleder og referent
-Valg av personer til å signere protokoll
-Valg av nytt styre, inkl varighet av verv.
-Gjennomgang av årsberetningen
-Gjennomgang av regnskap 2019
-Budsjett 2020
-Årsmøtesaker
-Fastsette medlem -og aktivitetskontingent

Alle grupperinger i Nesbygda IF må sørge for at en representant stiller på vegne av gruppa.
Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Styret i Nesbygda IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.