Årsmøte

Postet av Nesbygda IF den 2. Jun 2022

Årsmøte 2022


Styret innkaller herved til årsmøte i Nesbygda IF

Årsmøtet avholdes torsdag 16.juni 2022 kl.19.00 på Tangen skole Isdamsveien 2 3060 Svelvik

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøte, må sendes til styret senest 13.juni 2022 til styret post@nesbygdaif.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15år, være medlem av Nesbygda IF i minst en måned, og ha betalt kontingenten.

Medlem under 15år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv,

se i idrettslagets lov §5 til §8.


Saksliste:


-Godkjenning  av innkalling og saksliste.

-Valg av møteleder og referent

-Valg av personer til å signere protokoll

-Valg av nytt styre, inkl varighet av verv.

-Gjennomgang av årsberetningen

-Gjennomgang av regnskap 2021

-Budsjett 2022

-Årsmøtesaker

-Fastsette medlem -og aktivitetskontingent


Alle grupperinger i Nesbygda IF må sørge for at en representant stiller på vegne av gruppa.

Velkommen til årsmøtet!


Med vennlig hilsen

Styret i Nesbygda IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.