Velkommen til Nesbygda Idrettsforening

Klubben vår startet opp i 1962, og er drevet av et styre som blir valgt på årsmøtet.

Oversikt over styrets medlemmer finner du under fanen "kontakt oss"

Vårt fokus er et variert idrettstilbud til barn og voksne i Nesbygda omegn.

Vi disponerer Hellabanen, Salta, gymsalen på Tangen Skole, samt skogen i Nesbygda. I tillegg leier vi større haller ved behov.

Trenene, lagledere og støttespillere er stort sett foreldre som gjør dette frivillig.

Oversikt over trenere finner du under fanen "kontakt oss"

Ønsker du å påta deg et slikt verv kan du kontakte oss, så hjelper vi deg med å tilrettelegge bl.a trenerkurs, treningstider og utstyr.


Kontakt oss på post@nesbygdaif.no
Could not convert Excel to HTML

Trenere

Fotball

Erik Friedmann

Einar Olsen

Yannis Nakololou ( oppmann)

Håndball

Selvtrent

Marianne Rygg (kontaktperson)

Facebook: Svelvik damehåndball Nesbygda IF

Allidrett

Amund Lønseth Støa

Kristoffer Rønningen

Facebook: Allidrett Nesbygda IF

Gøy i gymmen bhg

Kristian 

Helge

Facebook: Gøy i gymmen

Gøy i gymmen voksne

Avventer

Facebook: Gøy i gymmen for voksne