Velkommen

Gøy i gymmen bhg

Kristian 

Helge

Facebook: Gøy i gymmen


Gøy i gymmen er for alle barn født i 2012 og 2013.
Vi starter opp igjen mandag 28. august kl 1730 på Tangen skole. 
Treningene vil i hovedsak bestå av organisert lek og frilek, men vi vil prøve å ha en liten bolk med styrt aktivitet hver gang, se plan under. 
Vi vil ha fokus på innlæring av regler og å følge disse
Alle barn må ha en voksen med seg på treningene
.

Mer info vil bli lagt ut fortløpende på 

Facebook: Gøy i gymmen

Eller sendes ut på mail ved henvendelse på : post@nesbygdaif.no

Aktivitetsplan høst 2017

35 Utelek - friidrett Værforbehold
36 Utelek - friidrett Værforbehold
37 Utelek - friidrett Værforbehold
38 Turn 
39 Turn 
40 Høstferie 
41 Kast og mottak 
42 Kast og mottak 
43 Fotball 
44 Fotball 
45 Innebandy 
46 Innebandy 
47 Dans 
48 Dans 
49 Juleavslutning